Straling Beperken - Afschermen

Gepubliceerd mrt. 01, 22
6 min read

Bescherming Tegen 5g

Stralingsbescherming  Emf Protection - emfhealthcard.com/nl/

Elektromagnetische velden komen voor rond hoogspanningslijnen, antennes, elektrische apparaten, mobiele telefoons en huishoudelijke apparaten. In Nederland gelden regels voor elektromagnetische velden. Deze elektromagnetische velden mogen niet sterker zijn dan de limieten die zijn vastgelegd in die regels. Voor zover bekend zijn elektromagnetische velden niet gevaarlijk voor de gezondheid van mensen.

Elektromagnetische velden zijn niet radioactief Elektromagnetische velden hebben niet dezelfde effecten als radioactief materiaal wat ioniserende straling uitzendt. Ze beschadigen bijvoorbeeld geen weefsel of DNA.Limieten voorkomen schade aan gezondheid Als elektromagnetische velden sterk genoeg zijn, kunnen ze wel op andere manieren invloed hebben op een lichaam. Wat voor invloed dat is, hangt af van de frequentie van het veld.

Minder Straling In Huis - 10 Simpele Tips

Hoogspanningslijnen zijn een voorbeeld van sterke velden met een lage frequentie. In Nederland is nergens een onveilige situatie onder de draden van een hoogspanningslijn. Antennes, zendmasten, wifi en mobiele telefoons veroorzaken velden met een hoge frequentie. Als deze velden sterk genoeg zijn, kan een lichaam daarvan te warm worden. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft daarom grenzen voor de maximale sterkte opgesteld.

Onderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden Nog niet alle mogelijke gezondheidseffecten van EMV’s op de lange termijn zijn bekend. Daarom doen verschillende organisaties hier onderzoek naar. Een overzicht van alle onderzoeken en hun resultaten staat op het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Wetgeving voor elektromagnetische velden De Rijksoverheid heeft verschillende regels voor het plaatsen van hoogspanningsmasten en antennes.

Schadelijke Straling

Deze regels voorkomen dat burgers en werknemers onnodig worden blootgesteld aan elektromagnetische velden. (Bescherming tegen straling mobiele telefoon).

Elektromagnetische velden kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte. Als de velden sterk genoeg zijn, ontstaan elektrische stroompjes die tintelingen of pijn kunnen veroorzaken, of worden deze velden geabsorbeerd waardoor het lichaam opwarmt. Een te sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten.

Hoogsensitief Voor Straling

Ze noemen dit elektrohypersensitiviteit (EHS) (Gezondheid in eigen hand: bescherm je tegen straling!). Nochtans is EHS geen erkende aandoening. Een nieuw Franse publicatie, die alle hypothesen die EHS trachten te verklaren onder de loep nam, vindt geen enkel verband tussen de klachten en elektromagnetische straling (2). (1) Hoe moeten we dit nieuws interpreteren? Sinds de opkomst van de eerste gsm’s in de jaren ‘80 wordt er zeer veel onderzoek verricht naar de effecten van elektromagnetische golven op de gezondheid.

In de decennia dat we massaal gebruik maken van draadloze communicatie (sinds de eerste gsm-toestellen) is er bovendien geen toename in hersentumoren vastgesteld. Er bestaan elektromagnetische golven die wel degelijk gevaarlijk zijn. Deze golven bestaan uit frequenties die ver boven die van het zonzicht vallen (10 x zo hoog en meer) en die in staat zijn elektronen te verwijderen uit chemische verbindingen, zoals ook geldt voor bv.

Bescherming Tegen Straling

De elektromagnetische golven voor GSM (G1 t/m G5 en toekomstig) liggen nog een factor 100. 000 maal lager dan het de frequentie van het zonlicht en vertonen daarmee geen enkel biologisch effect. Dat neemt niet weg dat een aantal mensen toch klachten hebben die ze toeschrijven aan de onzichtbare stralen.

Een wetenschapper van het Franse Max Weberinstituut hield alle hypothesen tegen het licht voor een kritische evaluatie. Geen enkele houdt stand. Zo werd totnogtoe niet aangetoond dat elektromagnetische golven het lichaam kunnen beïnvloeden - straling telefoon. Mensen die beweren aan EHS te lijden, kregen bij een onderzoek exact dezelfde klachten wanneer ze niet werden blootgesteld aan elektromagnetische golven, dan wanneer ze er wel aan werden blootgesteld.

Hqr

Zij schrijven deze klachten dan zelf toe aan EHS. De mens is steeds geneigd om een oorzaak te zoeken voor zijn problemen. Eén ding is zeker: de klachten zijn echt. Het is echter niet aangetoond dat ze veroorzaakt worden door elektromagnetische golven. Er moeten nog andere verklaringen zijn waarvan we vandaag er het fijne niet van weten.

‘RF-velden kunnen de cellen in je lichaam opwarmen’, weet Van Rhoon - Wat je kunt doen tegen straling in huis. Shutterstock Om je lichaam niet te veel te verwarmen, bestaan er richtlijnen voor de sterkte van die velden. In de praktijk wordt de grens van wat een mens aan opwarming kan verdragen zelden of nooit gehaald. Van Rhoon: ‘Als je langdurig belt met een mobiele telefoon is de temperatuurstijging in je hoofd lokaal een paar honderdste graden Celsius.’ Lichtflitsen zien door straling Van Rhoon: ‘Als je onder een hoogspanningslijn staat, gaat er een klein stroompje in je lichaam lopen.

Straling Neutraliseren

Volgens de onderzoekers staat trouwens niet vast dat het daadwerkelijk door hoogspanningskabels komt of door iets wat daar toevallig mee samenhangt. Krijgen mobiele bellers een hersentumor? Dezelfde wankele aanwijzingen bestaan voor een relatie tussen kanker en blootstelling aan de elektromagnetische velden van je mobiele telefoon (De gevaren van straling electrosmog). Er zijn onderzoeken die laten zien dat mensen die veel mobiel bellen vaker een hersentumor krijgen.

Shutterstock Als het elektromagnetisch veld van een gsm inderdaad kanker veroorzaakt, dan zou je een toename van het aantal hersentumoren verwachten sinds we allemaal zo’n telefoon gebruiken. Van Rhoon: ‘Maar die toename is nergens te bespeuren.’ Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat mobiel bellen geen kanker veroorzaakt. ‘Maar we kunnen nog niet uitsluiten dat mobiel bellen hersentumoren kan veroorzaken.’Zekerheid over de risico's hebben we niet, Pas over tien jaar is er meer zekerheid over kleine risico’s, en er is zelfs een kans dat het twintig jaar duurt voordat een hersentumor zich openbaart.

Telefoons En Zendmasten En Gezondheid

Onderzoeken die wél iets vinden, wakkeren de angst voor elektromagnetische velden aan. Toch is dat niet direct nodig. Net als voor de klachten van elektrogevoelige mensen, is er geen biologisch mechanisme bekend waardoor ELF- en RF-velden op een indirecte manier kanker kunnen veroorzaken. Koffiedrinken is ook mogelijk kankerverwekkend, Uitsluiten dat iets klachten veroorzaakt is nu eenmaal lastig: je kunt niet bewijzen dat iets niet bestaat.

Experimenten kunnen soms ook door toeval afwijkende uitkomsten geven. ‘Als je maar genoeg studies doet, is er altijd wel eentje die wél een verband vindt’, zegt Van Rhoon (Bescherming tegen elektromagnetische straling). ‘Aangezien een effect nog niet is uit te sluiten, noemen we het ‘mogelijk carcinogeen’. Maar goed, dat geldt ook voor barbecueën en koffiedrinken.

Tips Om Straling Te Beperken

Mobiele telefoons zijn conform strenge maatregelen ontworpen, waardoor de SAR maximumwaarde eigenlijk nooit wordt bereikt in het geval van gsm straling. 5G straling gezondheid 5G is de volgende generatie telecomtechnologie. De 5G-frequenties komen exact overeen met de frequenties van 3G en 4G, alleen heeft 5G nog een extra hoge frequentie.

Dit zou leiden tot meer blootstelling aan 5G straling. Elektromagnetische stralen, zoals 5G straling, worden uitgezonden tijdens het bellen en het internetten. Dit zijn allemaal laagfrequentie stralen - Bescherm je tegen straling. Lage frequenties kunnen de DNA van cellen niet beschadigen, in tegenstelling tot zonnestralen of radioactieve straling. Stralingen van netwerken kunnen dus geen ernstige ziekten veroorzaken.

Hoogsensitief Persoon

Wel duidelijk is het feit dat de overheid strenge stralingslimieten heeft gesteld, waardoor een straling van een netwerk - of bijvoorbeeld telefoonstraling - niet schadelijk mag zijn voor uw gezondheid. Straling mobiele telefoon beperken Hoewel u zich geen zorgen hoeft te maken over 5G straling, of telefoonstraling in het algemeen, helpen wij u toch graag een handje om blootstelling aan straling - in welke vorm dan ook - zoveel mogelijk te voorkomen.

Anti-straling Rechthoek Mobiele Telefoon - EMF health kaartBescherming Tegen Straling - EMF health kaart


Houd uw mobiele telefoon buiten uw slaapkamer. Zet uw mobiele telefoon ’s nachts op vliegtuigstand. Gebruik uw mobiele telefoon voornamelijk bij goed bereik. Beperk telefoon straling door uw mobiele telefoon niet voortdurend aan de oplader te hangen. Aanbevolen voor u .

Navigation

Home

Latest Posts

Voedingssupplementen België

Published Sep 29, 22
6 min read

Gaslighting

Published Sep 28, 22
0 min read

Je Immuunsysteem Snel Versterken

Published Sep 27, 22
6 min read